Srp / Eng

Osnovna baletska škola

Uz dodatni, napredni program škole, nastava se odvija sa fondom časova i programom propisanim od strane Ministarstva prosvete RS.

Tokom školske godine, učenici svakodnevno pohađaju nastavu, a na kraju školske godine polažu ispite iz stručnih predmeta, za koje dobijaju zakonom predviđene setifikate.

Programom rada škole obuhvaćeni su i javni časovi, učešće u godišnjem koncertu ili predstavi škole i učešća u raznim kulturnim dešavanjima.

 

Nastavni programi:

 

Pripremni razred

Nastavni predmeti: klasičan balet, hip hop (fakultativno)

 

I razred osnovne baletske škole

Nastavni predmeti: klasičan balet, primenjena gimnastika, hip-hop (fakultativno)

 

II razred osnovne baletske škole

Nastavni predmeti: klasičan balet, savremena igra, primenjena gimnastika, hip-hop (fakultativno)

 

III razred osnovne baletske škole

Nastavni predmeti: klasičan balet, savremena igra, solfeđo, primenjena gimnastika, hip-hop (fakultativno)

 

IV razred osnovne baletske škole

Nastavni predmeti: klasičan balet, savremena igra, solfeđo, istorijske igre, hip-hop (fakultativno)