gif

Raspored

RASPORED ČASOVA ZA PRIPREMNE I REKREATIVNE GRUPE:

 

PRIPREMNA GRUPA      uzrast 4 i 5 godina

utorak:                        balet          18:00-19:00

četvrtak:                     balet          18:00-19:00

 

 

PRIPREMNA GRUPA    A    uzrast 6 i 7 godina

ponedeljak:                   balet               18:00-19:00

sreda:                              balet               18:00-19:00

subota:                            hip-hop          12:10-13:10

 

PRIPREMNA GRUPA   B    uzrast 6 i 7 godina

petak:                                 balet                        18:00-19:00

subota:                               hip-hop i balet        11:10-13:10                                          

 

PRIPREMNA GRUPA     uzrast 8-10 godina

petak:                             balet                              19:05-20:05

subota:                           balet  i hip-hop           11:10-13:15

 

 

HIP-HOP  juniori

utorak:                      19.00-20.00

četvrtak:                   19.00-20.00

 

HIP-HOP       uzrast 10+

utorak:                     20.05-21.05

četvrtak:                  20:05-21:05

subota:                     13:20-14:20

 

SAVREMENA IGRA      uzrast 10+

ponedeljak:             20:05-21:35

četvrtak:                  20:00-21:30

 

REKREATIVNI BALET ZA ODRASLE

sreda:                   19:05-20:35

petak:                   20:05-21:35

subota:                 14:50-16:20

 

 

           

Svi časovi se održavaju u DKC Majdan, Kozjačka 3-5, Beograd