gif

Raspored

RASPORED ČASOVA ZA PRIPREMNE I REKREATIVNE GRUPE:

 

PRIPREMNA GRUPA      uzrast 4 i 5 godina

utorak:                        balet          18:00-19:00

četvrtak:                     balet          18:00-19:00

 

 

PRIPREMNA GRUPA       uzrast 6 i 7 godina

ponedeljak:                   balet                18:00-19:00

sreda:                              balet                18:00-19:00

subota:                            hip-hop           10:00-11:00

 

                                      

PRIPREMNA GRUPA     uzrast 8-10 godina

petak:                             balet                              18:00-19:00

subota:                           hip-hop                        10:00-11:00

subota:                           balet                             11:10-12:10

 

 

 

PRIPREMNA GRUPA     uzrast 10+ godina

sreda:                             balet                              19:00-20:00

petak:                             balet                              19:05-20:05

subota:                           hip-hop                         11:10-12:10

subota:                           balet                              12:20-13:20

 

 

HIP-HOP  mini

utorak:                      18.00-19.00

četvrtak:                   18.00-19.00

 

 

HIP-HOP  juniori

utorak:                      19.00-20.00

četvrtak:                   19.00-20.00

subota:                      12.20-13.20

 

 

HIP-HOP       seniori

utorak:                     20.00-21.00

četvrtak:                  20:00-21:00

subota:                     13:20-14:20

 

 

SAVREMENA IGRA      uzrast 10+

utorak:                     20:00-21:30

četvrtak:                  20:00-21:30

 

 

REKREATIVNI BALET ZA ODRASLE

ponedeljak:           19:05-20:35

sreda:                      19:05-20:35

subota:                    15:00-16:30

 

 

           

Svi časovi se održavaju u DKC Majdan, Kozjačka 3-5, Beograd