gif

Raspored

RASPORED ČASOVA ZA PRIPREMNE I REKREATIVNE GRUPE:

 

PRIPREMNA GRUPA      uzrast 4 i 5 godina

utorak:                        balet         18:00-19:00

četvrtak:                     balet         18:00-19:00

subota:                       hip-hop     10:00-11:00

 

 

PRIPREMNA GRUPA    A    uzrast 6 i 7 godina

ponedeljak:                   balet            18:00-19:00

sreda:                              balet             18:00-19:00

subota:                            hip-hop       11:05-12:05

 

PRIPREMNA GRUPA   B    uzrast 6 i 7 godina

petak:                                  balet          18:00-19:00

subota:                               hip-hop      11:05-12:05

                                              balet           12:10-13:10

 

PRIPREMNA GRUPA     uzrast 8-10 godina

petak:                             balet              19:05-20:05

subota:                           balet              11:05-12:05

                                          hip-hop         12:10-13:10

 

HIP HOP       uzrast 10+

ponedeljak:            19:00-20:00

sreda:                       19:00-20:00


SAVREMENA IGRA      uzrast 10+

utorak                  19:05-20:05

petak                    19:05-20:05

 

REKREATIVNI BALET ZA ODRASLE

sreda:                 19:05-20:35

subota:               13:15-14:15

 

 

           

Svi časovi se održavaju u DKC Majdan, Kozjačka 3-5, Beograd