Upis 2022/2023

Osnovna baletska škola

Za upis u bilo koji od željenih razreda, obavezno je polaganje audicije.

Audicija za upis u PRIPREMNI i PRVI razred osnovne baletske škole održaće se 31. avgusta 2022. godine od 17.30 do 18.30 časova.

Zainteresovani za upis u pripremni razred mogu biti uzrasta 7-10 godina.
Zainteresovani za upis u I razred osnovne baletske škole moraju imati:
devojčice – minimum, navršenih 9, a najviše 12 godina
dečaci – minimum, navršenih 9, a najviše 15 godina
Uz polaganje audicije, pravo na upis u II, III i IV razred osnovne baletske škole, imaju deca koja poseduju sertifikate o prethodno završenim odgovarajućim razredima bilo koje licencirane osnovne baletske škole.

Rekreativni programi

Za rekreativne programe nije potrebno polaganje audicije

Klasičan balet za decu uzrasta 4-10 godina

klasičan balet 2x nedeljno (1 sat)
hip-hop 1x nedeljno (1 sat)

Rekreativni programi za decu i tinejdžere
upis je moguć tokom cele školske godine

Klasičan balet, uzrast 10+

klasičan balet 3x nedeljno (1 sat)
hip-hop 1x nedeljno (1 sat)

Hip hop, uzrast 10-14 godina
2x nedeljno (1 sat)

Savremena igra, uzrast 10+
2x nedeljno (1 sat)

Rekreativni programi za odrasle
upis je moguć tokom cele školske godine

Rekreativni balet za odrasle, nivo I
klasičan balet 2x nedeljno (1 sat)

Rekreativni balet za odrasle, nivo II
klasičan balet 2x nedeljno (1 ½ sat)

Savremena igra za odrasle
2x nedeljno (1 ½ sat)

Individualni rad
program je predviđen za sve uzraste
časovi se održavaju po dogovoru, a u odnosu na potrebe zainteresovanih

Raspored časova za sve programe utvrđuje se pred početak školske godine, a u skladu sa mogućnostima i potrebama zainteresovanih.

Za detaljnije i individualne informacije obratite nam se:
email office@skolaigre.com
telefon +381 60 59 59 586