gif

News

30. 08. 2016.

Prva audicija za Osnovnu baletsku školu

Prva Audicija za Osnovnu baletsku školu Ašhen Ataljanc za školsku 2016/17 godinu ,  održaće se  11. juna 2016. u 13h u DKC MAJDAN, Kozjačka 3-5, Beograd.